Hyppää sisältöön

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna, eli sinä vuonna, kun lapsi täyttää kuusi. Esiopetus on velvoittavaa, eli lain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta järjestetään yleensä päiväkotien ja koulujen tiloissa. Esiopetuksessa käytetään varhaiskasvatukseen soveltuvaa pedagogiikkaa ja leikkiä sekä lasten omia mielenkiinnon kohteita. Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisen ja kehityksen edellytyksiä.