Hyppää sisältöön

Sensitiivisyys

Jokaisen ihmisen identiteetti koostuu erilaisista palasista, kuten sukupuoli, kulttuuri, uskonto, perhetausta, äidinkieli, ihonväri ja seksuaalisuus. Jokainen ihminen on aina ensin yksilö, ei stereotyyppi oman kulttuuri- tai uskontotaustansa, ihonvärinsä tai sukupuolensa vuoksi. Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja kunnioittaminen, eli tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu on sensitiivisyyden lähtökohta. 

Sensitiivisyys ei tarkoita sukupuolen, kulttuurin tai uskonnon häivyttämistä, eikä sensitiivinen työote saa estää vaikeista aiheista puhumista tai ongelmiin puuttumista. 

Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyydestä on puhuttu jo vuosia mm. varhaiskasvatuksen ja opetuksen alalla. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisyydestä on olemassa monenlaista materiaalia, ja sukupuolen ja kulttuurin merkitys ihmisen identiteetille ymmärretään jo hyvin yleisesti. UMMA2-hankkeessa kehitetään lisäksi uskontosensitiivisiä ja uskontotietoisia työmenetelmiä ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään muslimitaustaisia tyttöjä ja heidän perheitään. Näitä työmenetelmiä voi myös hyödyntää muiden uskontojen edustajia kohdattaessa. Ajatuksena on, että uskonnosta ja sen merkityksestä ihmisen elämässä saa puhua.