Hyppää sisältöön

Graduja, opinnäytetöitä, tutkimuksia, oppaita 

(Sivu päivittyy.)

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan Opas: Muslimit terveydenhuollon asiakkaina 

USKOT-foorumi on laatinut Uskontolukutaito-oppaan.

UMMA2-hanke oli mukana Ehyt ry:n Hadiya-hankkeen kanssa laatimassa Musliminuori harrastaa –opas ohjaajalle kulttuurisensitiivisyyteen.

Pro gradu -tutkielma: Nuorten aikuisten muslimimaahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten kokema häpeä ja ylpeys omaa kulttuuriaan ja uskontoaan kohtaan (Jasmine Kääriäinen)

Pro gradu -tutkielma: ”Aivan tavallinen suomalaisnuori?” – nuorten muslimimaahanmuuttajien psykologinen hyvinvointi sekä kansallinen ja uskonnollinen identiteetti (Teemu Pauha)