Hyppää sisältöön

FGM

FGM eli female genital mutilation eli tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen eli ympärileikkaus. Toimenpiteelle on useita eri termejä, tässä käytämme lyhennettä FGM. Asiakastyössä tulisi aina käyttää sitä termiä, mitä asiakas toivoo käytettävän. Kun tapaat esimerkiksi maahanmuuttajataustaisen äidin ensimmäistä kertaa, silpomis-sanan käyttäminen voi kuulostaa asiakkaasta syytökseltä ja tilanne voi mennä lukkoon. 

On hyvä myös muistaa, etteivät kaikki riskimaista tulevat naiset ja tytöt ole läpikäyneet silpomista, joten on tärkeää olla yleistämättä. Tilanteessa on tärkeää välttää syyllistävää tai tuomitsevaa puhetta ja huomioida, että silpomisen läpikäyneet eivät ole itse syyllisiä tapahtuneeseen. Syyttelyn sijaan puheeksi oton tulisi tapahtua kysymällä asiakkaan mielipidettä; Onko hän halukas jatkamaan perinnettä oman tyttärensä kohdalla. Vanhempien kohtaamisessa keskustelun tulisi olla sensitiivistä huolen esiintuomista ennemmin kuin epäilyä vanhemman mahdollisuudesta lapsensa vahingoittamiseen.   

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomi AMK opinnäytetyö Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen puheeksiotto – Opas sosiaalialan ammattilaisille 

Tehy-lehden artikkeli Epäiletkö tytön ympärileikkausta? Ota asia rohkeasti puheeksi 

Lisätietoa silpomisesta ja lainsäädännöstä, sekä tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma löytyy THL:n sivuilta

Amal ry:n, VIGOR-hankkeen ja THL:n yhteistyönä toteutettu video tyttöjen ympärileikkauksen puheeksiottamisesta: