Hyppää sisältöön

Koulupolku Suomessa

Suomessa koulunkäynti on ilmaista oppivelvollisuuden ajan. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän ja päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon. Oppivelvollisilla on myös oikeus maksuttomiin oppimateriaaleihin sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta, ellei hän tätä ennen saa toisen asteen tutkintoa suoritettua. Tämä laajennettu oppivelvollisuus on tullut voimaan 1.8.2021 ja koskee vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneitä ikäluokkia. Tätä ennen syntyneillä on voimassa vanha oppivelvollisuus, joka päättyy peruskoulun yhdeksänteen luokkaan. 

Alla olevilla videoilla on monikielisesti yleistä tietoa koulun ja kodin yhteistyöstä sekä suomalaisesta peruskoulusta.