Hyppää sisältöön

Päihteet

Päihteidenkäyttö muslimiyhteisöissä on harvinaisempaa kuin muussa väestössä. Suomalaisessa yhteiskunnassa päihteet ovat kuitenkin näkyvästi esillä. Jossain vaiheessa jokainen nuori taustastaan riippumatta kohtaa tilanteen, jossa joku käyttää päihteitä tai joku tarjoaa nuorelle päihteitä. Siksi on tärkeää, että vanhemmilla ja nuorilla on riittävästi oikeaa tietoa aiheesta. 

Tutkimusten mukaan päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä ovat turvallinen lapsuuden kasvuympäristö, hyvät aikuiset esikuvat, hyvät ja luotettavat kaverisuhteet, mielekäs tekeminen vapaa-ajalla sekä kyky käsitellä tunteita ja hallita stressiä. Lisäksi päihteiden käyttöä ennaltaehkäisee tieto päihteiden haitallisista terveysvaikutuksista. Päihteidenkäytön riskitekijöitä voivat olla kaveripiirin vaikutus ja mielenterveyden haasteet. Päihteet voivat myös laukaista mielenterveysongelmia.

Tietoa alkoholista, kannabiksesta ja nikotiinituotteista, sekä vinkkejä aiheesta keskusteluun nuoren kanssa löytyy arabian ja somalin kielillä EHYT ry:n Hadiya-hankkeen sivuilta.

Tukea ja apua eri kielillä saa maahanmuuttajien perustamasta ja maahanmuuttajille suunnatusta päihde- ja mielenterveysyhdistys SAMHA ry:stä.