Hyppää sisältöön

Vanhemmuuden haasteet erityisesti muslimivanhemmalla

Vanhemmuus ja lasten kasvattaminen on haastavaa uskonnosta ja taustasta riippumatta.

Vanhemmilla on erilaisia kasvatus- sekä vanhemmuustyylejä ja jokaisessa perheessä nämä määräytyvät omalla tavallaan. Vanhemmuuden haasteiden keskellä muslimivanhemmilla on suuri vastuu kasvattaa lapsia muslimeina riippumatta siitä, missä he asuvat ja mikä vanhemmuustyyli sopii heille parhaiten. Lännessä tai muslimivähemmistömaissa asuvat muslimit kohtaavat usein haasteita ympäristön kautta. Media ja viihde, vertaispaine ja jotkut sosiaaliset normit lännessä, kuten alkoholinkäyttö asettavat usein haasteita muslimiperheille. Vaikka lasten kasvattaminen muslimienemmistöisissä maissa saattaa tuntua turvallisemmalta tai helpommalta, niin televisio, internet ja sosiaalinen media on nykyään kaikkialla, joten lasten kasvattamisen haasteet myös muslimienemmistöisissä maissa ovat käymässä yhä vaikeammiksi.

Missä tahansa olemmekin, on hyvä muistaa muutama asia, jotka voivat auttavat vanhempia ja perheen dynamiikkaa, jotta lapset saavat mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä mahdollisista haasteista huolimatta.

1. Luo kotona luotettava ja hyvä ilmapiiri 

Itsevarmat lapset ovat onnellisia lapsia, sillä he ovat oppineet kommunikoimaan, mitä he tuntevat ja mitä he haluavat. Kun lapset kasvavat tuntien omat rajansa, he voivat kehittää sosiaalista suoriutumistaan.

Onnellisia lapsia on helpompi ymmärtää, heille on helpompi puhua ja he ovat avoimempia viestimään tarpeistaan ja toiveistaan. Onnelliset lapset ovat myös avoimempia jakamaan, tuntevat olonsa turvalliseksi ja palaavat aina ihmisisten luokse, jotka rakastavat heitä eniten eli heidän vanhempansa.

Lasten rakastaminen ehdoitta on ensimmäinen askel. Lapset, jotka tuntevat rakkautta, palauttavat saamansa myötätunnon ja tuntevat lopulta olevansa onnellisia. Rakkauden osoittaminen voidaan tehdä runsailla halauksilla, antamalla huomiota, olemalla kiinnostunut lapsen asioista, kannustamalla vahvuuksia sekä tarjoamalla ohjausta sekä asettamalla rajoja tarpeen mukaan.

Turvallisessa kodissa vanhemmat ovat kiinnostuneita lasten asioista ja he ovat läsnä. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, niin molempien vanhempien tulisi osallistua aktiivisesti lasten kasvattamiseen. Tämä onkin erinomainen tapa vanhemmille ja heidän lapsilleen tutustua toisiinsa paremmin ja auttaa työskentelemään yhdessä, mikä luo yhteenkuuluvuudentunnetta perheeseen.

2. Tarinoiden ja Koraanin lukeminen  

Tarinoiden lukeminen ja niistä oppiminen olisi hyväksi, riippumatta siitä kuinka paljon osaa lukea.

Jopa vanhempien, jotka eivät ole hyvin perehtyneitä Koraanin lukemiseen, tulisi opettaa lapsilleen mitä tahansa vähän siitä vähästä mitä he osaavat. He, jotka jopa kamppailevat kirjoitusten lukemisen kanssa yksin, on siunauksia.

Tämä ei tarkoita, että vanhempien pitäisi lopettaa oppiminen siihen, sillä perheiden olisi jatkuvasti haluttava opiskella ja ymmärtää Koraanin sanomaa. Nykypäivänä löytyy monia erilaisia mahdollisuuksia sekä tapoja oppimiseen, mukaan lukien verkkokurssit sekä ulkoistaminen niille, jotka osaavat enemmän.

3. Kuuntele lapsiasi ja kommunikoi 

Lasten kanssa puhuminen ja kuunteleminen on avain viestintään. Lapsia ja nuoria on kuultava ja ymmärrettävä, jotta he tuntisivat olonsa turvalliseksi. Kun nuoret tietävät, että heidän vanhempansa kuuntelevat heitä tuomitsematta, kokevat he myös olonsa turvalliseksi avautua silloin kun heillä on ongelmia. Tällöin he myös uskaltavat esittää kysymyksiä, kun he ovat epävarmoja ja vaikeuksien kohdatessa osaavat he turvautua vanhempiinsa, kun tällainen suhde on luotu. Monet perheet menettävät yhteyden lapsiinsa, koska he lopettavat kommunikoinnin heidän kanssaan, tähän vaikuttavat myös älylaitteet. Monet vanhemmat puhuvat lapsilleen, mutta unohtavat kuunnella, kun he tarvitsisivat ohjausta päätöksenteossa. Tämä voi vaikuttaa negatiivisesti lapsiin ja heille voi tulla taipumus etsiä apua kodin ulkopuolelta ja muilta nuorilta, mikä voi johtaa kohti väärää polkua.

Lapset, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi ilmaisemaan itseään, tuntevat olonsa turvalliseksi myös ulkomaailmassa. He voivat tehdä parempia päätöksiä itse, vastustaa vääryyksiä ja myös ilmaista itseään vaikeissakin tilanteissa hyvin.

4.  Yritä löytää hyvä harrastus tai hyvä ystävä 

Hyvien ystävien saaminen on yhtä tärkeää kuin vahvan perheyksikön rakentaminen, tämä pätee sekä vanhempiin että lapsiin. Samanmielisten vanhempien löytäminen auttaa lapsia vahvistamaan uskoaan ja identiteettiään, koska muslimien on helpompi kasvattaa lapsia, jos he näkevät ystäviensä kasvavan samalla tavalla ja heihin on helppo olla yhteydessä. Hyvän ystävien löytäminen voi myös auttaa erottamaan sen, mikä on sallittua siitä ja mikä ei ole. Se auttaa lapsia ymmärtämään, että vaikka toiset juovat alkoholia tai käyvät yökerhoissa, se ei välttämättä ole hyvä asia tehdä ja olemassa on vaihtoehtoja hauskanpidolle hyvien ystävien kanssa asioiden parissa, jotka ovat Islamissa sallittuja.

Yhdenkään lapsen ei pitäisi elää erakkona, sen sijaan lasten tulisi kokea erilaisia asioita erilaisissa ympäristöissä, erittäin tärkeää on hyvä seura, sillä se voi auttaa heitä tekemään oikeita päätöksiä, hyviä tekoja ja välttämään pahoja.

5.  Muista aina duaa eli pyyntörukous

Lopuksi on hyvä muistaa, että vanhempien on kannattavaa käyttää tärkeintä vanhemmuustyökaluaan eli DUAA. Duaat ovat aina avunpyyntöjä johdatukseen ja hyvyyteen. Vanhempien rukoukset ovat erittäin voimakkaita, joten on tärkeää pyytää Allahilta apua lasten kasvattamiseen ja ohjaamiseen.

Allahille rukoileminen täydellä vilpittömyydellä pitää meidät oikealla tiellä. Allah sanoo Koraanissa, kutsu minua ja minä vastaan rukoukseesi. Mikä olisikaan parempi tapa vanhemmille löytää voimaa ohjata, kasvattaa ja tukea lapsia, kun he voivat pyytää Allahilta Hänen armollaan johdatusta ja suojelusta heille.

Allahin armo ylittää kaikki rajat, kulttuurien, erilaisten vanhemmuustyylien, eri maantieteellisten paikkojen ja erilaisten lastenkasvatuksen haasteiden kautta. Tärkeintä on luottaa Allahiin ja yrittää parhaansa ja tämä in sha Allah riittää.