Hyppää sisältöön

Rikollisuus ja radikalisoituminen

Nuorten tekemät rikokset ovat kasvussa ja tämä huolettaa kaikkia vanhempia. Miten voi estää oman nuoren ajautumisen rikollisuuteen? Mitä tehdä, jos oma nuori tekee rikoksia? 

Huono-osaisuus, syrjäytyminen sekä perhe- ja kaverisuhteiden ongelmat ovat monen rikoksilla oireilevan nuoren taustalla. Nuoret tarvitsevat turvallisia aikuisia, tunnetaitojen opettelua, selkeitä rajoja, hyväksyntää ja mielekästä tekemistä. Tue ja kannusta nuorta hänen kasvussaan ja koulunkäynnissään, ole läsnä ja kiinnostunut. Rakenna luottamuksellinen suhde, jotta nuori uskaltaa pyytää apua sitä tarvitessaan. Hyväksy nuori sellaisena kuin hän on ja osoita, että välität. Opeta nuori tunnistamaan ja näyttämään tunteitaan, sekä ottamaan vastuuta omista tekemisistään.

Vanhempien on tärkeää tietää, missä nuori viettää vapaa-aikaansa ja tuntea nuoren kavereita. Hälytysmerkkejä saattavat olla kaveripiirin muuttuminen ja omien menojen salailu, sekä jos nuorella on yhtäkkiä käytössään rahaa tai tavaroita ja vaatteita, joita hän ei ole saanut kotoa.

Useat eri järjestöt yhteistyössä ovat julkaisseet infopaketin aiheesta: Miten ehkäistä alaikäisten rikollisuutta? Poliisin vastauksia vanhemmille. Kysymyksistä ja vastauksista on koottu monikielinen videosarja HyTe ry:n YouTube-kanavalle (FI , AR, EN).

Jos oma nuori päätyy tekemään rikoksia tai epäilet sitä, pyydä ja ota vastaan apua. Saatavilla on monenlaista tukea.

Jos epäilet tai tiedät nuoren tehneen rikoksen tai hänellä on huolestuttavaa päihteidenkäyttöä, eri puolilla Suomea toimiva Ankkuritoiminta voi olla avuksi. Ankkuritoiminta järjestää moniammatillista tukea nuorelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Perinteisen tuomioistuimen kautta käyty rikosasioiden selvittely kestää usein kauan. Jonot käsittelyihin ovat pitkiä ja asian pitkittyminen ei auta uhria eikä tekijää. Helsingissä on mahdollista päästä sovittelutoimintaan, johon osallistuvat rikoksen osapuolet sekä sovittelijat. Lisätietoja somaliksi ja arabiaksi. Helsingin kaupungin sovittelutoiminnan lisäksi Aseman Lapset ry:n kautta nuori voi päästä mukaan katusovitteluun. 

Jos epäilet tai tiedät nuorella olevan hyvin kärjistynyt maailmankuva ja pelkäät hänen olevan mukana väkivaltaisessa aatemaailmassa tai ääriliikkeessä, ole yhteydessä Diakonissalaitoksen koordinoimaan Exit-hankkeeseen. Exit-hanke tukee irtautumaan ääritoiminnasta ja auttaa kiinnittymään osaksi yhteiskuntaa. 

Suomen Pakolaisapu ry:llä ja Aseman Lapset ry:llä on yhteinen Sawian-hanke, joka tukee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja ennaltaehkäisee nuorten jengiytymistä ja radikalisoitumista. Hankkeessa tuetaan koko perhettä.

Nuorten tekemien rikosten yhteydessä puhutaan monesti myös jengiytymisestä. Mitä jengiytyminen tarkoittaa? Onko nuorten porukka aina jengi? Suomi-Somalia seuralla on Meidän jengi -hanke, jossa pohditaan juuri näitä asioita, sekä haetaan ratkaisuja ongelmalliseen jengiytymiseen. 

MEIDÄN JENGI HANKE PODCAST: #1 Nuorten jengiytyminen! Sakkeking x Aitoässä x Al.mehdi