Hyppää sisältöön

Tietoa meistä

Mikä ihmeen umma? 

Umma tarkoittaa muslimien muodostamaa yhteisöä. Nämä verkkosivut on toteutettu Amal ry:n ja Oasis keskussäätiö sr:n yhteishankkeessa UMMA2 (STEA 2022-2024), joka on yhteisölähtöisen tyttö- ja perhetyön hanke. Hankkeessa toteutetaan muslimi- ja maahanmuuttajataustaisille kouluikäisille tytöille mentorointia ja ryhmätoimintaa sekä heidän perheilleen perhevalmennusta, tiedotusta ja jalkautuvaa yhteisötoimintaa. UMMA2-hanke huomioi erityisesti tarpeen uskonto- ja kulttuuritietoiselle toiminnalle. Hankkeessa kehitetään viranomaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa tytöille ja perheille kohdennettuja sukupuoli-, uskonto- ja kulttuurisensitiivisiä palvelumuotoja ja työmenetelmiä.

STEAn lisäksi hankkeeseen on saatu rahoitusta Alli Paasikiven säätiöstä, Pluralismisäätiöstä ja Otto A. Malmin lahjoitusrahastosta. Kiitämme saamastamme tuesta!


Ota meihin yhteyttä!

Khadra Aden (FI, EN, SO)
Perhetoiminnasta vastaava hanketyöntekijä
khadra.aden@oasissaatio.fi
040 8157206

Khadra koordinoi UMMA2-hankkeen perhetoimintaa ja vastaa mm. perhevalmennuksiin, yhteisöjalkautumisiin ja perheiden infotilaisuuksiin liittyvistä asioista.

Khadra on suorittanut kaksoistutkinnon (YO ja lähihoitaja), minkä lisäksi hän on sosionomi (AMK). Khadra toivoo, että erilaiset perheet saisivat elää oman näköistä elämää ja kokisivat kuuluvansa tänne Suomeen. 

Amira Shroukh (FI, EN)
Tyttötyöstä vastaava hanketyöntekijä
amira.shroukh@amalry.fi
045 78326307

Amira koordinoi hankkeen tyttötoimintaa. Hän vastaa tyttöryhmiin liittyvistä asioista sekä tyttötoimintaa toteuttavien mentoreiden koulutuksesta ja tuesta.

Amira opiskelee töiden ohella yhteisöpedagogiksi (AMK). Amira on erittäin kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista, sekä siitä että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti. Amiran toiveena on olla osana luomassa maailmaa, jossa kaikilla on yhtäläiset oikeudet omana itsenään.

Tanja Rajala (FI, EN)
Hankepäällikkö
tanja.rajala@amalry.fi
045 78347815

Tanja vastaa hankkeen hallinnosta, dokumentoinnista, viestinnästä ja verkostotyöstä. Tanjaan voi olla myös yhteydessä harjoittelu- ja opinnäytetyöasioissa sekä muissa yhteistyöasioissa. 

Tanja on koulutukseltaan yhteisöpedagogi (AMK) ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus monipuolisista tehtävistä järjestö- ja nuorisotyön kentältä.  Tanja unelmoi maailmasta, joka olisi kaikille turvallinen ja jossa ihmiset kohtaisivat toisensa kunnioittaen ja yhdenvertaisesti.