Hyppää sisältöön

Sukupuolisensitiivisyys 

Sukupuolisensitiivinen työote perustuu ajatukseen tasa-arvoisuudesta. Tavoitteena on sukupuolesta tai sukupuolen ilmaisusta riippumaton tasa-arvoinen kohtelu, jossa ihminen kohdataan yksilönä. Työntekijän on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa sukupuoliin liittyviä stereotypioita ja omassa työssään välttää tällaisia kahtiajakoja. Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita sitä, että ihmisistä tehtäisiin sukupuolettomia tai kiellettäisiin sukupuolen olemassaolo.  

Tytöistä ja pojista saa siis edelleen puhua, mutta ei tehdä olettamuksia kenenkään sukupuolen perusteella tai kavenneta sukupuolen ilmaisua tietynlaiseen muottiin.  

Joissain maissa, kulttuureissa ja perheissä tytöt ja pojat ovat edelleen eri asemassa ja heihin kohdistuu erilaisia odotuksia. Myös tämä on hyvä huomioida, mutta jälleen siten, ettei tee olettamuksia kenenkään taustan perusteella. 

Lisätietoja sukupuolisensitiivisyydestä: https://loistosetlementti.fi/sukupuolisensitiivisyys/