Hyppää sisältöön

Kunniaan liittyvä väkivalta 

Kunniaan liittyvä väkivalta kohdistuu useimmiten tyttöihin ja naisiin ja sitä esiintyy useimmiten yhteisöissä, joissa koko perheen tai jopa koko suvun kunnia määritellään yksilöiden käytöksen ja siveellisyyden kautta. Jos yksilö toimii odotusten tai oletusten vastaisesti, sen koetaan tuovan häpeää koko suvulle. Tätä pyritään estämään kontrolloimalla ja rankaisemalla. Kunniaan liittyvä väkivalta on usein samalla hengellistä väkivaltaa, sillä sitä perustellaan uskonnolla. Islamin mukaan (kunnia)väkivalta ei kuitenkaan ole sallittua. 

Kunniaan liittyvän väkivallan taustalla on usein yhteisöllistä väkivaltaa. Yhteisöllinen väkivalta kohdistuu yhteisön jäseneen useiden saman yhteisön jäsenten toimesta. Yhteisöllinen väkivalta voi olla eristämistä ja painostusta, sekä henkistä, uskonnollista, fyysistä ja kunniaan liittyvää väkivaltaa. Kaikki yhteisössä eivät välttämättä tee väkivaltaisia tekoja, mutta eivät myöskään tuomitse tai estä niitä, vaan jopa antavat niille hyväksynnän.

Väkivaltaan ja sen uhkaan tulee aina puuttua. Jotta voi puuttua, pitää osata tunnistaa varoitusmerkkejä, jotka voivat liittyä väkivaltaan. Loisto setlementti ry:n Sopu-työ on julkaissut Pro Youth -käsikirjan Kunniaan liittyvän väkivallan kohteena olevien henkilöiden tukeminen: käytännön työkaluja sosiaalityön, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille.  Käsikirjaan on koottu hyviä käytännön toimintaohjeita sekä taustatietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta. Sopu-työ tarjoaa apua ja tukea ennaltaehkäisevästi sekä väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneille. Lisäksi Sopu-työ tarjoaa ammattilaisille koulutusta ja konsultointia kunniaan liittyvän väkivallan teemoista. Lisätietoja: https://soputila.fi/ 

Muita kunniaan liittyvän ja sukupuolittuneen väkivallan parissa työskenteleviä tahoja, joilta saa monikielistä apua ja tukea: 

https://monikanaiset.fi/kriisikeskus-monika/

https://www.didar.fi/

https://www.iny.fi/sumer/