Hyppää sisältöön

Sateenkaarivähemmistöt

Tämä aihe puhututtaa ja aiheuttaa ristiriitoja uskontokunnasta riippumatta, eikä uskonoppineiltakaan saa täysin samanmielisiä vastauksia.  Aihe on usein arka yhteisön sisällä, ja joskus siihen voi liittyä myös tietämättömyyttä ja vääriä uskomuksia. Ristiriitatilanteita kannattaa lähteä purkamaan selvittämällä, mitkä asiat tässä aiheessa huolettaa ja vastata näihin huolenaiheisiin ja kysymyksiin faktoihin perustuen.  

Sateenkaarivähemmistöön kuuluva muslimi voi kohdata yhteisössään henkistä ja hengellistä väkivaltaa, sekä joskus myös fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivalta ja sen uhka liittyy usein perheen, suvun ja yhteisön kunniakäsitykseen. Väkivalta kaikissa muodoissaan on aina väärin.

Joskus hlbtiq-vähemmistöön kuuluminen aiheuttaa valtavaa ristiriitaa myös henkilössä itsessään. On vaikeaa rakentaa omaa identiteettiään, jos kokee olevansa vääränlainen sellaisena kuin on. Tuen ja hyväksynnän saaminen sekä turvallisen yhteisön löytäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Henkistä kuormitusta lisää se, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluva ulkomaalaistaustainen kokee usein moninkertaista syrjintää (THL:n tutkimus).

Suosittelemme olemaan yhteydessä tahoihin, jotka tekevät työtä näiden teemojen parissa: 

Helsinki Pride yhteisön tukikeskustelut, palveluohjaus ja vertaistoiminta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville turvapaikanhakijoille, pakolaistaustaisille ja maahanmuuttajataustaisille. 

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ. 

Buraq ry, LHBTQIA -muslimeille tai muslimitaustaisille suunnattu etujärjestö. 

https://www.islamiaqueeristi.fi ”Islamia Queeristi-hanke on Wasla-kollektiivin tuottama ja Koneen säätiön rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuuteen ja ennen kaikkea LHBTIQ-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa.”