Hyppää sisältöön

Kulttuurisensitiivisyys 

Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä, halua ja kykyä ymmärtää eri taustoista tulevia ihmisiä, sekä kunnioitusta moninaisuutta kohtaan. On hyvä olla kiinnostunut ja ottaa selvää erilaisista kulttuureista. On myös tärkeää tiedostaa oman kulttuuritaustan vaikutus ja merkitys itseensä ja asenteisiinsa, ja kohdata jokainen ihminen arvostavasti eroavaisuuksista huolimatta.  

Lisätietoja kulttuurisensitiivisyydestä: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote