Hyppää sisältöön

Naisen asema

Musliminainen on kuka tahansa nainen, eikä pelkästään Islamin uskontoon kuuluminen määritä häntä ihmisenä. Islam ja kulttuuri ovat kaksi täysin eri asiaa. On monia kulttuureja, joissa naisille ei välttämättä suoda kaikkia Islamin uskonnon antamia oikeuksia. Jokaisessa maassa on erilaisia tapoja ja traditioita, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, vaikka valtaosa maan väestöstä kuuluisikin Islamin uskontoon.   

Naisella on monia oikeuksia Islamissa ja tässä on esimerkkejä niistä: 

Oikeus valita oma uskontonsa. Jos kuitenkin uskoo Allahiin (Jumala arabiaksi) ja elää Islamin oppien mukaan, luvassa on palkkio tuonpuoleisessa. Teot tulisi tehdä sydämestä vilpittömyydellä Jumalan vuoksi, ei kenenkään ihmisen vuoksi, täten myös oma usko tulisi olla henkilökohtainen valinta eikä kenenkään painostuksen alaisena tehty päätös. Koraanissakin sanotaan: ”Uskonnossa ei ole mitään pakkoa”. 

Oikeus tasa-arvoiseen palkkioon hyvistä teoista. Miehillä ja naisilla on yhdenvertaiset oikeudet palkkioon hyvistä teoista määrätyistä yhteisistä velvollisuuksista kuten paasto, hyväntekeväisyys, rukoukset, jne. On myös monia tekoja, joita naisen ei tarvitse tehdä, mutta saa näistä kuitenkin palkkiota. 

Oikeus opiskella ja etsiä tietoa. Islamin historiassa myös naiset osallistuivat opiskeluun ja Profeetta Muhammad kannusti tähän. Perimätiedon mukaan on sanottu, että oppiminen on pakollista jokaiselle muslimille. 

Oikeus taloudelliseen itsenäisyyteen. Myös musliminaisella on oikeus tienata rahaa, omistaa omaisuutta, olla mukana laillisissa sopimuksissa ja huolehtia omista raha-asioistaan. Hänellä on myös oikeus perintöön, sekä oikeus päättää mihin omat rahansa kuluttaa. Vaikka naisella on omia tuloja, silti mies on elatusvelvollinen hänestä, eikä hänen tarvitse käyttää omia rahojaan tähän, ellei itse näin halua ja tämä luetaan hänelle hyväntekeväisyydeksi. Jokainen perhe kuitenkin itse määrittää, miten raha-asiansa jakavat. Jos molemmat puolisot ovat töissä, niin taloudellinen vastuu usein jaetaan yhdessä. 

Oikeus valita puolisonsa. Islamin uskonto on antanut naiselle oikeuden valita, kenen kanssa hän menee naimisiin, eikä hänen tarvitse muuttaa omaa sukunimeään avioituessaan.  Hänellä on oikeus hyväksyä tai kieltäytyä avioliittoon johtavista kosinnoista. Profeetta Muhammadin perimätiedon mukaan naista ei saa pakottaa avioliittoon henkilön kanssa, jota tämä ei itse halua naida. 

Oikeus arvokkaaseen ja lempeään kohteluun. Islamin uskonnossa naisilla ja erityisesti äideillä on merkittävä ja arvokas rooli. Profeetta Muhammadilta kysyttiin, kenellä on oikeus parhaaseen kohteluun? Hän vastasi äidilläsi, äidilläsi ja äidilläsi, vasta neljännellä kerralla sanottiin isälläsi. Tämä ei tarkoita, etteikö myös isää arvosteta, mutta huomioidaan, kuinka paljon äiti tekee lapsensa eteen mm. raskaus, huolenpito, kasvatus jne. Vaimoja myös tulisi kohdella hyvin, Profeetta Muhammadin tiedetään sanoneen ”Parhaita ovat he, jotka ovat parhaita vaimoilleen.”  Tyttärillä myös on oikeus hyvään kohteluun, Profeetta Muhammad on perimätiedon mukaan sanonut: ”Kenelle Allah on antanut kaksi tytärtä ja kohdellut heitä hyvin ja lempeästi, on tämä syy hänelle päästä paratiisiin.” 

Ennen Profeetta Muhammadin kuolemaa, pitäessään viimeistä saarnaansa, muistutti hän siinäkin, kuinka naisia tulisi kohdella hyvin. Tämän vuoksi Islamin mukaan miehen on pakollista kohdella elämässään olevia naisia hyvin. Koraanissa on myös omistettu kokonaan oma luku naisille.